ENGLISH

Gunilla Törnfeldt was born in 1980 in Stockholm, Sweden, and grew up in a musical family with both parents being classical musicians, composers and music teachers. Singing has always been her natural way of expression, but she also early on began playing the piano and later the cello, even though the acoustic guitar replaced the cello in her twenties. Since she studied at the Adolf Fredrik's Music School and was a member of the famous Adolf Fredrik's Girls Choir, early on she had artistic experience of high level musical performance. The love for jazz came as a revelation in high school and she quickly realized where her heart belonged. She studied jazz voice and jazz methodology at the Royal College of Music in Stockholm and graduated in 2008 with a Bachelor in Music and Master of Education in Music. 

Over the years she has been featured as a soloist with Monica Dominique Quintet as well as together with Carl-Axel Dominique Trio and different choirs when performing Duke Ellington's Sacred Concerts. She have also been featured with the Laudaensemble and Georg Riedel, Jan Allan and Ove Lundin, for several tribute concerts to late Swedish saxophone player Lars Gullin and performed also the Second Soloist part in several productions of the musical African Madonna. Her Tribute to Joni Mitchell was a returning yearly act at Jazzclub Fasching and in 2006 she got the prestigious scholarship from Friends of Fasching. 

In 2007 Gunilla became a member of the jazz vocal sextet Vocation and participated on their second album Just Friends (2008) and toured extensively in Sweden, Denmark and Germany. She left the group in 2010 to focus on her solo career and released her anticipated debut solo album with her own music, lyrics and arrangements - A Time For Everything - in 2009, which received excellent reviews and in 2010 she was awarded a working grant from the Swedish Arts Grants Committee. 

In 2012 she founded the jazz vocal group Stockholm Voices with whom she has been touring all over Sweden since the debut tour in 2014. The group released their debut album Come Rain or Come Shine in 2015 which received exuberant reception in the press and they are now an established and popular act at the jazz clubs and festivals. They are now working on their second album with music by Lennon/McCartney, which will be released later in 2021. 

In 2015 she participated in the world's first International Jazz Voice Conference in Helsinki and presented one of her methods to practice improvisation, together with other colleagues from all over the world. 

Her second solo album with original music - Behind the Mask - was released April 10th 2017 on her own label Sonorous Music. 

Another project have been The Garden - a quartet of fantastic Swedish musicians which perform in venues with larger acoustics such as churches. The music is written by Gunilla and pianist Adam Forkelid and performed together with the renowned trumpet player Peter Asplund and highly regarded saxophone player Joakim Milder. 

In 2022 Gunilla completed a Master's Degree in Jazz Voice and also wrote and recorded what will be her third solo album Unraveling, which will be released in the Spring of 2024.

As a teacher she holds a permanent position as Associate Professor in Jazz and Pop Voice at the School of Music at Örebro University and is also frequently invited as a guest lecturer at other music schools, courses and programs.

SVENSKA

Gunilla Törnfeldt föddes 1980 i Stockholm, Sverige, och växte upp i en musikalisk familj där båda föräldrarna var klassiska musiker, kompositörer och musiklärare. Sången har alltid varit hennes naturliga uttrycksätt, men hon började också tidigt spela piano och senare cello, även om den akustiska gitarren ersatte cellon när hon var i tjugoårsåldern. Eftersom hon studerade vid Adolf Fredrik's Musikklasser och var medlem i berömda Adolf Fredrik's Flickkör, fick hon tidigt erfarenhet av musicerande på hög konstnärlig nivå.

Kärleken till jazz uppenbarade sig under gymnasiet, och hon insåg snabbt var hennes hjärta hörde hemma. Hon studerade jazzsång och jazzmetodik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och tog examen 2008 med en kandidatexamen i musik samt musiklärarexamen.

Under de tidiga åren av sin solistkarriär framträdde hon exempelvis med Monica Dominique Quintet samt tillsammans med Carl-Axel Dominique Trio och olika körer när de framförde Duke Ellingtons Sacred Concerts. Hon har även medverkat med Laudaensemble och Georg Riedel, Jan Allan och Ove Lundin i flera hyllningskonserter till den avlidne svenska saxofonisten Lars Gullin och spelat även andrasolistrollen i flera uppsättningar av musikalen African Madonna. Hennes hyllning till Joni Mitchell var ett återkommande inslag varje år på Jazzclub Fasching, och 2006 tilldelades hon det prestigefyllda stipendiet från Faschings Vänner.

År 2007 blev Gunilla medlem i jazzvokalsextetten Vocation och medverkade på deras andra album "Just Friends" (2008) och turnerade flitigt i Sverige, Danmark och Tyskland. Hon lämnade gruppen 2010 för att fokusera på sin solokarriär och släppte sitt efterlängtade debutalbum med egen musik, texter och arrangemang - "A Time For Everything" - 2009, som fick mycket fina recensioner. År 2010 tilldelades hon ett arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

År 2012 grundade hon jazzvokalgruppen Stockholm Voices, med vilken hon har turnerat över hela Sverige sedan debuten 2014. Gruppen släppte sitt debutalbum "Come Rain or Come Shine" 2015, som fick en entusiastisk mottagande i pressen, och de är nu etablerade och populära på jazzklubbar och festivaler. De arbetar nu på sitt andra album med musik av Lennon/McCartney, som kommer att släppas senare 2021.

År 2015 deltog hon i världens första International Jazz Voice Conference i Helsingfors och presenterade en av sina metoder för att öva improvisation, tillsammans med andra kollegor från hela världen.

Hennes andra soloalbum med originalmusik - "Behind the Mask" - släpptes den 10 april 2017 på hennes eget skivbolag Sonorous Music.

Ett annat projekt har varit The Garden - en kvartett med fantastiska svenska musiker som uppträder på platser med större akustik, såsom kyrkor. Musik skriven av Gunilla och pianisten Adam Forkelid framförs tillsammans med den välrenommerade trumpetaren Peter Asplund och den högt aktade saxofonisten Joakim Milder.

År 2022 avslutade Gunilla en masterexamen i jazzsång och skrev och spelade in vad som kommer att bli hennes tredje soloalbum "Unraveling", som kommer att släppas våren 2024.

Som lärare är hon fast anställd som universitetslektor i jazz- och popsång vid Musikhögskolan vid Örebro universitet och bjuds också ofta in som gästföreläsare vid andra musikskolor, kurser och program.

 

 

 

Photo: Elvira Glänte